Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy není možné vázat na žádné podmínky či sankce. Toto opatření má za účel umožnit spotřebiteli si zboží v klidu a náležitě vyzkoušet proto, že na rozdíl od běžného nákupu v obchodě k tomu nemá při zásilkovém prodeji šanci, nemá možnost zjistit zda mu zboží vyhovuje, ani jeho funkčnost porovnat s jiným zbožím. 

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. 
Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek: 

a) Nové vrácené zboží včetně příslušenství (sáček, láhev na pití, pláštěnka), které bylo použito, nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. V případě opotřebení výrobku může prodejce vrácenou částku ponížit. Zboží musí být schopno další distribuce. Pokud možno zboží vrátit v původním obalu s visačkou a originál dokladem o nákupu. 

b) Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. 
Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny bankovním převodem a to nejpozději do 7 dnů. 

Způsob stornování objednávky (zákazníkem do 24 hodin telefonicky nebo mailem)